“Zahvaljujemo se vam, za številne nasvete, ki smo jih ob bolnem očetu zelo potrebovali med dnevnim varstvom.”
Za kakovostnejšo jesen življenja

Dnevno varstvo

Želja vseh nas je, da tudi jesen življenja preživimo kakovostno. Želite svojim staršem ali drugim bližnjim, ki ne zmorejo več skrbeti zase, omogočiti dnevno varstvo na domu in poskrbeti za kakovost njihovega življenja v starosti? 

Skrb za krajše varstvo je predvsem primerna za starejše, ki potrebujejo pomoč pri oblačenju, osebni higieni, hranjenju ali druženju. Gre za začasno varstvo starejših, ki morda ne potrebujejo celodnevne podpore ali pa jim pomoč na domu ob določenih časovnih okvirjih lahko nudijo tudi domači.

Tudi krajši in redni obiski lahko predstavljajo neprecenljivo pomoč in izboljšajo kakovost življenja vseh vpletenih. Z našo organizacijo pridobite pomoč, ko jo potrebujete.

Na voljo smo 12 ur na dan, 7 dni v tednu, ob vikendih in praznikih.​

Iz naše mreže pomočnic izberemo osebo, ki bo pripravljena prihajati na dom uporabnika takrat, ko ta pomoč potrebuje.

Naroči posvet
Kdaj vas lahko pokličemo?

Kaj vključuje dnevno varstvo?

Izpostavljamo

Pomoč pri osnovnih življenjskih funkcijah

Ta pomoč vključuje vzdrževanje osebne higiene in urejenosti, tudi gibalno oviranih in nepokretnih uporabnikov.

Pomoč pri skrbi za urejen dom in socialno aktivacijo

Starejši navadno sami več ne zmorejo vzdrževati čistoče, zato dnevno varstvo omogoča pomoč pri gospodinjskih opravilih in vzdrževanju čistoče v bivalnih prostorih.

strokovna pomoč v primeru težjih bolezenskih stanj

Nudimo strokovno svetovanje v primerih težjih bolezenskih stanj kot je demenca, Alzhaimerjeva bolezen, bolezni srca in pri paliativni oskrbi uporabnikov.

Pomoč pri osnovnih življenskih funkcijah

Ta pomoč vključuje vzdrževanje osebne higiene in urejenosti, tudi gibalno oviranih in nepokretnih uporabnikov. Pomočnica lahko poskrbi za pripravo obroka, postrežbo in pomoč pri hranjenju. Uporabniku lahko pomaga pri mobilnosti in premeščanju. To začasno varstvo starejših lahko vključuje tudi izvajanje gibalnih aktivnosti ter ohranjanje varnosti in dobrega počutja kar spodbuja obstoječe stanje samostojnosti.

Naroči posvet
Kdaj vas lahko pokličemo?

Pomoč pri skrbi za urejen dom in socialno aktivacijo

Za vas organiziramo izbor pomočnice, ki se vključi v dnevno varstvo in pripomore k dobremu počutju uporabnika z družabništvom in spodbujanju aktivnosti, ki jih rad izvaja. Lahko poskrbi za spremstvo, pomoč pri nakupovanju in manjših opravilih. Starejši navadno sami več ne zmorejo vzdrževati čistoče kot so jo nekoč, zato pomočnice nudijo pomoč tudi pri gospodinjskih opravilih in vzdrževanju čistoče v bivalnih prostorih.

Naroči posvet
Kdaj vas lahko pokličemo?

Strokovna pomoč v primeru težjih bolezenskih stanj

Naše pomočnice so laično usposobljene osebe z izkušnjami uslug pomoči na domu, zato poskrbimo za dnevno varstvo s kakovostnejšo varnostjo uporabnika. Nudimo strokovno svetovanje v primerih težjih bolezenskih stanj kot je demenca, Alzhaimerjeva bolezen, bolezni srca, pri paliativni oskrbi in predvsem pri inkontinenci, transferjih in kopanju v kopalnici pa poskrbimo za ustreznost prijemov pomočnice in izbire pripomočkov, ki vplivajo na varnost uporabnika in pomočnice.

Naroči posvet
Kdaj vas lahko pokličemo?

Dnevno varstvo ob nepredvidljivih dogodkih

Za vas organiziramo pomoč, ki poleg osnovne pomoči, uporabniku omogoči živeti dostojno in čim bolj neodvisno življenje v svojem domačem okolju. Dnevno varstvo z našo podporo zagotavlja, da bo za uporabnika poskrbljeno tudi ob nepredvidljivih dogodkih v primeru bolezni ali drugih težav izbrane osebne pomočnice. V ProDomi se kar najhitreje odzovemo in prilagodimo organizacijo pomoči.

Naroči posvet
Kdaj vas lahko pokličemo?

Vprašanja na katera si odgovorimo

V kolikor mislite, da vaši bližnji potrebujejo dnevno varstvo za starejše, vas vabimo da si odgovorite na naslednja vprašanja:

  • Vas skrbi za varnost svojih bližnji, ko so sami in ni nikogar z njimi?
  • Ste zaskrbljeni, da vaši bližnji potrebuejo družbo saj so doma sami in zdolgočaseni?
  • Vas skrbi za zdravje in dobrobit svojih bližnjih?
  • Ali vaši bližnji potrebujejo pomoč pri opominjanju jemanja zdravil ob pravem času? 
  • Si želite svoje bližnje obdržati doma čim dlje?
  • Ali vaši bližnji kažejo znake depresije?
  • Ali se vaši bližnji nimajo s kom pogovarjati?
  • Ali potrebujete pomoč pri domači oskrbi?

Morda je za vas bolj primerno nočno varstvo starejših, kjer poskrbimo za celonočno varstvo in miren spanec družine. Več informacij najdete TUKAJ