Storitve povezovanja pomočnikov in starejših oseb.

Naše poslanstvo je razvijati sinergije sobivanja. Te prek sodelovanja in povezovanja vplivajo k višji kakovosti bivanja vseh udeleženih. Vsi skupaj tako pripomoremo, da starejši in bolni lahko ostanejo v svojem domačem okolju in sobivajo s svojimi bližnjimi.

Naroči posvet
Kdaj vas lahko pokličemo?

12

let

izkušenj

0 +
Pomočnic in pomočnikov
0
Let izkušenj
0
Zadovoljnih strank
prodomi direktorica

Nagovor ustanoviteljice

Že od samega začetka je vodilo organizacije ProDomi skupno dobro in odzivanje na realne potrebe starejših, njihovih bližnjih in ljudi, ki iščejo delo.

Naša dejavnost je neprofitna. Z njo pokrivamo stroške dela in kakovost ponudbe. Zato se trudimo pridobivati sredstva tudi prek sponzorjev in donatorjev. Del nalog poslovanja pa pomagajo opraviti tudi prostovoljci. Zavedam se, da se s svojim delovanjem vključujemo v življenja ljudi, ko so posebej ranljivi. Zato si želim, da prek novih sinergij sobivanja krepimo medsebojno pomoč, spoštovanje, sočutje in uvid, da v svojih zgodbah nismo sami. Bistveno je, da lahko zaznavamo ranljivost sočloveka in dejstvo, da se vsak od nas po svojih močeh trudi, da jo premaga.

V srcu se vedno znova priklonim vsakomur, ki zmore pomoč sprejeti in pomoč ponuditi,

Tjaša Goljevšček,
direktorica ProDomi

Možnosti zaposlitve

Pridružite se
naši ekipi

V našo ekipo sprejemamo nove osebe, ki so pripravljene nuditi pomoč, pridobiti izkušnje in se želijo izuriti v delu oskrbe na domu.