Prisluhnite našim strokovnjakom

Organizacija in podpora

Za višjo kakovost uporabnikove varnosti in počutja ter izvedbo pomoči pride k uporabniku na dom naša strokovna svetovalka in ponudi:

  • Spremljanje dela pomočnice, preverjanje ustreznosti in določitev individualno prilagojene pomoči pri negovalnih postopkih.
  • Pomoč pri izbiri obveznih pripomočkov in negovalnih sredstev, ki zagotavljajo osnovne delovne pogoje.

Strokovno svetovanje je obvezno, če uporabnik potrebuje pomoč pri težavah z inkontinenco, pri premeščanjih, kopanju ali pri drugih težjih negovalnih postopkih.

Individualni program za starostnike

Izpostavljamo

Razvedrilne dejavnosti

So namenjene zabavi in vzdrževanju forme. Vključujejo družabne igre, igre za spomin in miselne aktivnosti, spodbujanje ročnih spretnosti, itd.

Smiselne in namenske aktivnosti

Izvirajo iz razvedrilnih področij, a so izbrane pod strokovnim vodstvom in so namensko usmerjene v zastavljene cilje.

Strokovno terapevtske aktivnosti

So v celoti obravnavane pod strokovnim vodstvom in usmerjene k ohranjanju ali izboljševanju obstoječega stanja.