Ohranimo občutek varnosti

Pomoč na daljavo

Pred domačo oskrbo lahko kot preventivo uporabimo pomoč na daljavo.

Ali veste, da starejši, ki pričenjajo izgubljati samostojnost, pogosto zavračajo pomoč na domu?

Izguba motivacije, neredno jemanje zdravil, težave z ravnotežjem, neredna prehrana so težave, ki nakazujejo potrebo po pomoči.

Samostojno bivanje lahko kljub tem težavam podaljšamo s pomočjo na daljavo in hkrati dajemo starejšim možnost postopnega prilagajanja na morebitno kasnejšo domačo oskrbo.

Zmanšajmo dejavnike tveganja in pomagajmo starejšim podaljšati samostojnost.

Naroči posvet
Kdaj vas lahko pokličemo?

Prednosti dnevnega klica

Naša svetovalka prek telefona:

  • Redno kliče uporabnika ter preverja vse, kar je zanj pomembno (njegovo splošno telesno in duševno počutje).
  • Pomaga pri nadzoru uporabnikovih nujnih dejavnosti, kot so jemanje zdravil, redno prehranjevanje, gibanje …
  • Pripomore k boljšemu počutju uporabnika zaradi širšega socialnega stika.
  • Hitro uredi izredno pomoč pri domači preskrbi in oskrbi.
  • V primeru nezgode ali drugih nevšečnosti hitro ukrepa in aktivira ustrezno osebo, ki lahko uporabniku takoj priskoči na pomoč.

ZA GUMB SOS POTREBUJETE 5 ODZIVNIH OSEB

  • Če ima uporabnik, ki živi sam v svojem domu, aktivirano tipko SOS na telefonu ali drugi napravi z možnostjo preusmeritve klica, vam priskrbimo odzivne osebe.
  • Potrebno število oseb pripravimo iz uporabnikovega okolja.
  • Oseba, ki se prva odzove na SOS klic, kar se da hitro priskoči na pomoč k uporabniku na kraj dogajanja (lahko tudi izven doma).
  • Pripravimo lahko do pet oseb, ki so uporabniku na razpolago ob aktivaciji gumba SOS.
Naroči posvet
Kdaj vas lahko pokličemo?